Kontakt
Foto

Fotografierna är sorterade på de personer som har bidragit med bilder. Där fotografen är känd har detta angivits vid bilden. Här finns fotografier från olika verksamheter i Örebros kulturliv under 1970- och 80-talet. Framför allt från arrangemang av Power House och föreningen Huset.

Ki Sandahl
s0S-01.jpg (5835 bytes) s0S-02.jpg (5143 bytes) s0S-03.jpg (5894 bytes) s0S-04.jpg (4484 bytes) s0S-05.jpg (6131 bytes)
s0S-06.jpg (6078 bytes) s0S-08.jpg (7727 bytes) s0S-09.jpg (6574 bytes) s0S-10.jpg (6825 bytes) s0S-11.jpg (5808 bytes)
s0S-12.jpg (3752 bytes) s0S-13.jpg (5236 bytes) s0S-14.jpg (4162 bytes) s0S-15.jpg (5614 bytes) s0S-16.jpg (8045 bytes)
s0S-17.jpg (5954 bytes) s0S-18.jpg (4124 bytes) s0S-19.jpg (4576 bytes) s0S-21.jpg (6258 bytes)
Bengt-Göran Carlsson
sBC-01.jpg (34005 bytes) sBC-02.jpg (34653 bytes) sBC-03.jpg (35670 bytes) sBC-04.jpg (31498 bytes) sBC-05.jpg (37374 bytes)
sBC-06.jpg (42579 bytes) sBC-07.jpg (41708 bytes) sBC-08.jpg (34440 bytes) sBC-09.jpg (36008 bytes) sBC-10.jpg (37042 bytes)
sBC-11.jpg (40105 bytes) sBC-12.jpg (39206 bytes) sBC-13.jpg (38319 bytes) sBC-14.jpg (42062 bytes) sBC-15.jpg (40046 bytes)
sBC-16.jpg (35230 bytes)
Bosse Eriksson
sBE-01.jpg (40618 bytes) sBE-02.jpg (31098 bytes) sBE-03.jpg (44343 bytes) sBE-04.jpg (41727 bytes)
Frederik Adlers
sFA-01.jpg (59252 bytes) sFA-02.jpg (48989 bytes) sFA-03.jpg (46808 bytes) sFA-04.jpg (38069 bytes) sFA-05.jpg (44278 bytes)
sFA-06.jpg (41568 bytes)
Blandade bidrag
sGE-01.jpg (54157 bytes) sGE-02.jpg (49017 bytes) sGE-03.jpg (5151 bytes) sGE-04.jpg (3796 bytes) sGE-05.jpg (6079 bytes)
sGE-06.jpg (3628 bytes) sGE-07.jpg (5603 bytes) sGE-08.jpg (4146 bytes)
Jan Gustafsson
sJG-1.jpg (32996 bytes) sJG-2.jpg (36843 bytes) sJG-3.jpg (41855 bytes) sJG-4.jpg (34230 bytes) sJG-5.jpg (42727 bytes)
sJG-6.jpg (35680 bytes)
Lars-Göran Jansson
sLJ-01.jpg (49035 bytes) sLJ-02.jpg (41324 bytes) sLJ-03.jpg (35155 bytes)
Lennart Karlsson
sLK-01.jpg (36191 bytes) sLK-02.jpg (61556 bytes) sLK-03.jpg (40864 bytes) sLK-04.jpg (56247 bytes) sLK-05.jpg (45293 bytes)
sLK-06.jpg (51799 bytes) sLK-07.jpg (48653 bytes) sLK-08.jpg (50643 bytes) sLK-09.jpg (38513 bytes) sLK-10.jpg (39516 bytes)
sLK-11.jpg (42254 bytes) sLK-12.jpg (41085 bytes) sLK-13.jpg (43146 bytes) sLK-14.jpg (40700 bytes) sLK-15.jpg (37774 bytes)
sLK-16.jpg (42712 bytes) sLK-17.jpg (39073 bytes) sLK-18.jpg (38969 bytes) sLK-19.jpg (40862 bytes) sLK-20.jpg (41560 bytes)
sLK-21.jpg (36783 bytes) sLK-22.jpg (40572 bytes) sLK-23.jpg (50804 bytes) sLK-24.jpg (72464 bytes) sLK-25.jpg (30284 bytes)
sLK-26.jpg (30041 bytes) sLK-27.jpg (56609 bytes) sLK-28.jpg (47326 bytes) sLK-29.jpg (60365 bytes) sLK-30.jpg (44635 bytes)
sLK-31.jpg (59712 bytes) sLK-32.jpg (37486 bytes) sLK-33.jpg (41384 bytes) sLK-34.jpg (42066 bytes)
Lasse Persson
sLP-01.jpg (43599 bytes) sLP-02.jpg (41040 bytes) sLP-03.jpg (37229 bytes) sLP-04.jpg (38581 bytes) sLP-05.jpg (32898 bytes)
sLP-06.jpg (42463 bytes) sLP-07.jpg (35327 bytes) sLP-08.jpg (44959 bytes) sLP-09.jpg (43532 bytes) sLP-10.jpg (34841 bytes)
sLP-11.jpg (49018 bytes)
Roger Pedersen
sRP-01.jpg (44358 bytes) sRP-02.jpg (40930 bytes) sRP-03.jpg (41185 bytes) sRP-04.jpg (40854 bytes) sRP-05.jpg (42416 bytes)
sRP-06.jpg (35769 bytes) sRP-07.jpg (38588 bytes) sRP-08.jpg (51066 bytes) sRP-09.jpg (54983 bytes) sRP-10.jpg (54369 bytes)
sRP-11.jpg (51188 bytes) sRP-12.jpg (53604 bytes) sRP-13.jpg (44426 bytes) sRP-14.jpg (48617 bytes) sRP-15.jpg (61241 bytes)
sRP-16.jpg (61636 bytes) sRP-17.jpg (45509 bytes) sRP-18.jpg (6580 bytes) sRP-19.jpg (5726 bytes) sRP-20.jpg (49710 bytes)
sRP-21.jpg (38415 bytes) sRP-22.jpg (36945 bytes) sRP-23.jpg (38553 bytes) sRP-24.jpg (38099 bytes) sRP-25.jpg (49372 bytes)
sRP-26.jpg (6271 bytes) sRP-27.jpg (42057 bytes)
Sergei Muchin
sSM-01.jpg (42876 bytes) sSM-02.jpg (37121 bytes) sSM-03.jpg (35687 bytes) sSM-04.jpg (27502 bytes) sSM-05.jpg (45477 bytes)
sSM-06.jpg (39130 bytes)
Thomas Ahlstrand
sTA-01.jpg (39193 bytes) sTA-02.jpg (45775 bytes) sTA-03.jpg (36128 bytes) sTA-04.jpg (37617 bytes) sTA-05.jpg (39989 bytes)
sTA-06.jpg (39984 bytes) sTA-07.jpg (52068 bytes) sTA-09.jpg (45586 bytes) sTA-10.jpg (37679 bytes) sTA-11.jpg (35731 bytes)
sTA-12.jpg (42546 bytes)