Kontakt

 

Arkivet            

       
   

 __________________________________________________________________________________________

Första säsongens medlemskort (hösten 1968)Våren 1969 lade man till stadgar, eller snarare ordningsregler på baksidan av medlemskortet.
 __________________________________________________________________________________________

 

Våren 1976 utkom det första numret av medlemstidningen Power Papers. Några av 
numren är skannade och kan läsas här.

Du måste ha Acrobat Reader installerat för 
att kunna öppna filerna.

   
nr 3 1976 ht nr 2 1978 vt
nr 4 1976 ht nr 3 1978 vt
nr 5 1977 vt nr 4 1978 vt
nr 6 1977 vt nr 5 1978 vt
nr 7 1977 vt nr 6 1978 vt
nr 8 1977 vt
nr 1 1977 ht
nr 2 1977 ht
____________________________________________________________________


Programblad till Örebrofestivalen

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

 _________________________________________________________________________________________

 Meny från Power House, Storgatan 3 
_______________________________________________________________________________
Kuriosa - Sjunnes adressbok från 1974  Adressbok