rubrik.jpg (15791 bytes)
artiklar-knapp.jpg (2993 bytes)   illust-01.jpg (6810 bytes) powerhouse-knapp.jpg (3481 bytes)
Innehållet på denna hemsida är framför allt resultatet av mitt släkt-och historieforskande som pågått sedan slutet av 1970-talet. Här hittar du
också en länk till musiklivet i Örebro från slutet av sextio- till medio av
åttiotalet

Om du har synpunkter eller vill veta mer, kan du kontakta mig via epost - goran_ekberg(at)hotmail.com

illust-03.jpg (5978 bytes) slakt-knapp.jpg (3059 bytes) illust-04.jpg (4357 bytes)
illust-05.jpg (5573 bytes) skannat-knapp.jpg (3286 bytes) illust-06.jpg (6521 bytes) register-knapp.jpg (3051 bytes) illust-02.jpg (5920 bytes)