mallknapp.jpg (3924 bytes) artiklar-knapp.jpg (2993 bytes) Göran Ekberg
Fogden Petter von Benningen 2019

En självsvåldig fogde i Dalarna och Västmanland i början av 1600-talet. Övergrepp på allmogen slutar med att han blir utestängd från kyrkan.

Skilsmässor på 1600-talet

En artikel om vilka skäl som var giltiga vid upplösning av ett äktenskap.

Solmyra i Gunnilbo s:n 2024

Tidiga släktled i Solmyra. Ett försök att använda 1500-talets källor i släktforskningen.

Catharina, guldsmedsänkan 2018

Catharina Elisaeidotter kom till Stockholm på 1580-talet med sin make guldsmeden Nicolai Remers. Efter hans död förestod hon verkstaden trots ytterligare äktenskap med guldsmedsmästare.

Utomäktenskapliga barn

Vad innebar det att födas utom äktenskapet under 1600-talet.

Långviken i Skinnskattebergs s:n 2018

De äldre släktleden, med redovisning av längder samt domboksavskrifter.

Anders Salholm, konststigare och malmletare 2010

Anders lämnade Sala 1740 för att bli malmletare i nordligaste Sverige. Efter 25 år återvänder han till Sala för att bli chef över vattenkonsterna vid Sala silvergruva.

Karlskoga härads domböcker I

Avskrifter av Karlskogas domböcker 1605-1679.

Forneby i Möklinta s:n 2022

De äldsta släktleden

Gustaf Horst - en katt bland hermeliner 2022

Gustaf föds i Stockholm 1664 som son till en hovjägare. Efter ett innehållsrikt liv slutar han sina dagar 1743 på Kållandsö som avdankad överjägmästare.

Sköllersta härads domböcker

Avskrifter av Sköllersta härads domböcker 1603-1620

Karmansbo - den första smedjan 2020

Historik över den tidigaste hammarsmedjan i Karmansbo.

Skifferoljebolaget i Kvarntorp

En kort artikel om en oljeindustri på Närkeslätten

Skolväsendet i Ekeby socken, Närke

Den tidigaste skolverksamheten och skolhusen.

Ett bergsmansuppror 1613