mallknapp.jpg (3924 bytes) Register Göran Ekberg

Ekeby socken Närke

Register över byar samt utdrag ur landskapshandlingarna

Register över emigranter

Register över knektar

Register över ryttare

Älvsborgs lösen 1571
Genvägar till Riksarkivet. Socknar i Västmanland och södra Dalarna

 

Älvsborgs lösen 1613
Genvägar till Riksarkivet. Socknar i Västmanland och södra Dalarna samt några Värmlandssocknar
Möklinta bebyggelse och domböcker
Register över byar och personer i Möklinta socken, Västmanland. Med utdrag ur domböcker.
Personnamnsregister till Karlskoga härads domböcker
Förekommande by- och personnamn i domböckerna 1629-1719
Västermo bebyggelse och personer före 1755