mallknapp.jpg (3924 bytes)

Släktöversikter

slakttrads.jpg (78034 bytes) Göran Ekberg
Martin Karlsson Karlskoga, Västmanland och södra Dalarna
Skuldfrid Karlsson Västmanland och södra Dalarna
Vera Ekberg Västra Sörmland, socknarna runt Kinnekulle och Kållandsö samt Stockholm Åke Johansson Småland, Sörmland, Västmanland och södra Dalarna
Marianne Johansson Värmland och adelssläkter