Skannat och avskrift

Släkt och hembygd

Göran Ekberg

Avskrifter

Västerås domkapitel / skannat

Diverse

Avskrifter av Sköllersta härads äldsta domböcker

A1:1 1595-1603

Skultuna mässingsbruk 1636

 

A1:2 1598-1621