Recension i NA 1979-05-29 Agustin Pereyra Lucena Quartet
 
En skön musikstund

Power House i Örebro gästades på lördagskvällen av den argentinska gruppen Agustin Pereyra Lucena Quartet. Förannonseringen deklarerade latinamerikansk musik - bossa nova och samba som spelades av Agustin Pereyra Lucena -gitarr, Ruben Izarrualde - flöjt och rytminstrument (det var roligt att se denne rytmiske man höja musiken flera gånger om), Guillermo Reuter - bas och piano och slutligen den ende i gruppen som inte är från Argentina utan från vårt grannland i väst, Finn Sletten, trummor.

Gruppen genomförde ett långt och tillika maffigt program i tre avdelningar om vardera ca 40 minuter. Den annars vanliga standarden är ju två 45-minutersdelar. fint att se att någon grupp repeterar in mer material än till 1,5 timmes framförande.

Det var mest frågan om samba denna kväll. Till variationer i det avseendet hörde 3-4 bossa nova och kanske lika många klassiskt inspirerade gitarrnummer. De spelade kompositioner av den för sambamusiken viktiga Baden Powell den kända Don Um Romao och andra mindre kända kompositörer.

Gitarristen och bandledaren hade också gjort tre melodier som spelades efter varandra i andra set. Det var dock tre andra melodier som stod över det övriga. Två av dessa komponerade av Joao Donato, nämligen "The Frog", en barnmelodi med ett lekfullt tema och tillika lekfull sångramsa och "Amazonas" den sista melodien innan inapplåderingen som visade publikens uppskattning. Den tredje var en bossa nova med titeln "3 horas da manha" ( 3 timmer på morgonen) av Ivan Lins, en snabb och kraftfull bossa som omväxling.

Apropå omväxling så var det i högsta grad stimulerande och förnöjsamt att höra musik från en helt annan kultur, med i viss mån andra värderingar i musikuppbyggnaden, än den jazz och annan konstruktiv musik som vi annars är allt för vana att höra.

Vad som var anmärkningsvärt var att tillställningen var så glest besökt. man kände sig priviligierad att sitta och lyssna till denna musik och tänka på alla dem som inte tagit chancen att lyssna till denna grupp. Två tillfällen till gavs dock. På lördagen i Garphyttan och på söndagen ute vid Karlslunds herrgård. De som tog något av tillfällena i akt kan känna sig som jag - en lyckans ost!

ARNE MOBÄCK