Vibäck

Karlskoga s:n. Upptaget 1584 av Per Persson, knekt. Öde 1590, skattlagt 1600. Jordebok 1633:¼ skatte. Jordebok 1701: 1/3 skatte.

1662/1 Arvid Nilsson
1674/1 Arvid Nilsson
1677/1 Arvid Nilsson
1683/2 Arvid Nilsson
1687/2 Arvid Nilsson
1695/1 Anders Arvidsson
17040923-01-S Nils Arvidsson
17050306-17-S Nils Arvidsson
17080915-26-Ö Anders Arvidsson
17080915-26-Ö Nils Arvidsson
17121007-19-Ö Anders Arvidsson
17121007-19-Ö Nils Arvidsson
17150825-30-1 Anders Andersson gm
17150825-30-2 Ingrid Håkansdotter
17150825-30-3 Arvid sn
17150825-30-4 Per sn
17150825-30-5 Karin dr
17150825-30-6 Annika dr
17160308-13-Ö Arvid Nilsson