Våtsjötorp

Karlskoga s:n. Upptaget 1623. Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: ¼ krono.

1671/1 Lars Smålänning
1671/2 Per
1673/1 Per
1673/2 Peder Pedersson
1675/2 Per Persson
1679/2 Per Persson
1693/1 Lars Persson
17040801-01 Arvid Pedersson
17040923-17-B Arvid Persson
17070806-12-B Håkan Danielsson
17091006-29-F Håkan Danielsson
17100308-15-S Lars Persson
17101003-01-B Johan Larsson
17101003-43-B Håkan Danielsson
17111016-05-A Margareta Håkansdotter
17121007-48-H Håkan Danielsson
17121007-48-H Lars Persson
17121007-52-HS- Daniel Matsson f
17121007-52-HS- Håkan Danielsson
17171014-42-S Lars Persson