Västra Mörkviken

Bjurkärns s:n . Jordebok 1701: 1/8 krono. Även Viviken.

17020820-33-H Jon Jonsson
17030323-2-B Göran Matsson
17040229-18-S Göran Matsson
17040923-54-S Mats Brask masmästare
17060806-05-A Jon Jonsson b i Stockfallet
17091006-10 Jon Jonsson b i Stockfallet
17190831-28 Elin Eriksdotter
17190831-28 Göran Matsson
17190831-28 Maria Matsdotter