Västra Lontorp

Karlskoga s:n.

Upptaget på Bregårdens ägor av KH Olof Hansson, skattlagt 1617. Jordebok 1633:¼ arv och eget

1654 Anders Danielsson
1666/2 Anders Gunnarsson
1667/1-1 Anders Gunnarsson
1667/1-2 Anders Gunnarsson
1676/1 Jonas Zackrisson
1680/2 Britta Ersdotter h
1682/1-1 Nils Eskilsson
1682/1-2 Sara h
1682/2-1 Halvard
1682/2-2 Sara Zackrisdotter h
1682/2-3 Nils Eskilsson svå
1683/1-1 Johan Zackrisson
1683/1-2 Jonas Zackrisson b
1684/1 Nils Eskilsson
1687/2 Nils Eskilsson
1688/2 Nils Eskilsson
1689/1-1 Nils Eskilsson
1689/1-2 Johan Zackrisson Sylvius
1689/1-3 Jonas Sylvius
1689/1-4 Jonas Zackrisson
1689/1-5 Nils Eskilsson svå
1690/1-1 Nils Eskilsson
1690/1-2 Johan Sylvio
1691/2 Nils Eskilsson
1692/2 Nils Eskilsson
1693/1-1 Jonas Sylvius
1693/1-2 Jonas Zackrisson
1693/1-3 Nils Eskilsson
1693/2 Johan Zackrisson
1695/2 Johan Zackrisson
1696/1 Johan Sylvius