Värnäsvikstorp

Bjurkärns s:n . Jordebok 1701: bergskronotorpare.

1692/2-1 Daniel Andersson
1692/2-2 Gullborg Andersdotter s
1696/2 Daniel Andersson
17010925-11-S Isak Olofsson fjärdingsman
17020319-36-S Isak Olofsson
17020820-15-S Isak Olofsson
17030817-27-F Erik Olofsson
17040229-03-L-1 Nils Råman kn gm
17040229-03-L-2 Brita Eriksdotter
17040229-03-L-3 Isak Olofsson gm
17040229-03-L-4 Catharina Eriksdotter
17040229-32 Isak Olofsson
17050925-34-S Catharina Ernestdotter h
17060410-11-S Catharina Ernestdotte h
17080915-15-S Jacob Johansson
17080915-49-S Isak Olofsson
17080915-49-S Jacob Johansson
17090309-34 Jacob Johansson
17111016-35-S Jakob Johansson
17130901-26-S Jakob Johansson
17140831-05-S-1 Jacob Johansson
17140831-05-S-2 Lars Mårtensson svf d
17140831-05-S-3 Nils Larsson svå
17190831-13-S Jacob Johansson