Värnäsviken

Bjurkärns s:n. Även Åsviketorp.

1682/1 Hans Nilsson
1688/2 Erik Hindriksson
1690/1 Hindrik Eriksson
1691/1 Hindrik Eriksson
1692/2 Erik Hindriksson
1697/1 Olof Eskilsson
1699/2 Isak Olofsson
17001010-17-S Hindrik Eriksson
17010925-52-B Hindrik Eriksson