Ullvetterstorp

Bjurkärns s:n. Upptaget 1579. Jordebok 1701: 1/3 skatte.

1648 Olof Eriksson
1649 Olof Eriksson
1651 Olof Eriksson
1652 Olof Eriksson
1657 Olof
1668/1 Karin Olofsdotter
1668/1 Olof
1671/1 Olof Eriksson d
1674/1 Annika Olofsdotter
1674/1 Lars Olofsson b i Östervik
1679/1 Lars Matsson
1681/2 Lars Matsson
1682/1 Lars Matsson
1683/2 Erik Olsson
1684/1 Lars Matsson
1684/1-1 Lars Matsson
1684/1-2 Joen Olofsson svå
1685/1 Erik
1686/1 Jon Olofsson
1686/2 Erik Olsson
1692/1 Hans kolare
1692/1 Lars Matsson
1692/2 Hans Månsson
1693/2 Erik Olofsson
1694/1 Hans Månsson
1697/1 Hans Månsson
1698/2 Hans Månsson
1698/2-1 Lars Matsson
1698/2-2 Jon Olofsson svå i Frövetterstorp
17000305-19-S Erik Olofsson nm
17000305-45-U Erik Olofsson
17001010-02-Ö Erik nm
17001010-21-S Erik Olofsson
17010925-28-S Erik Olofsson nm
17010925-40-H Lars Matsson
17020820-39-H-1 Erik gm
17020820-39-H-2 Maria Danielsdotter
17030323-25-B Hans Månsson
17030817-22-B Hans Månsson s o b i Linås
17030817-45-S Erik Olsson
17030817-46-S Hans Månsson
17030817-47-S-1 Lars Matsson
17030817-47-S-2 Brita Larsdotter dr
17040923-61-S-1 Erik Olofsson
17040923-61-S-2 Lars Matsson svå
17050306-05-Ö Erik Olofsson
17050306-05-Ö Lars Matsson
17050925-49-S Lars Matsson
17080915-08-S Erik Olofsson
17080915-08-S-1 Lars Matsson
17080915-08-S-2 Hans Månsson måg
17090309-07-S-1 Lars Matsson
17090309-07-S-2 Brita Larsdotter dr
17101003-08-H Brita Larsdotter h
17101003-09-S Brita Larsdotter
17101003-15-S Anna Jakobsdotter ä
17110306-16-S Anna Jakobsdotter ä
17121007-49-H Erik Olofsson
17121007-49-H Jon Hallorsson
17121007-51-S Erik Olofsson
17130310-25-S Erik Olofsson
17140216-15-S Lars Matsson
17150308-08 Lars Matsson
17160827-25-A Lars Matsson f i Degernästorp
17160827-28 Olof Hansson
17171014-10-L Britta Hansdotter löskona
17190831-19-S Olof Hansson
17190831-39 Erik Olofsson
17190831-39 Olof Hansson
17190831-48-H Jon Hallorsson