Tvärån

Karlskoga s:n. Upptaget c:a 1665 på kronans allmänning.

1673/1 Bengt Olofsson
1673/2 Bengt Olofsson
1673/3 Bengt Olofsson
1688/1-1 Marit Andersdotter gm
1688/1-2 Olof Bengtsson
17010925-22-S Per Olofsson
17010925-43-S Per Olofsson
17040923-23-Ö Marit Andersdotter ä
17060410-02-B Marit Andersdotter ä
17060806-17-B Marit Andersdotter ä