Trehörningen

Karlskoga s:n. Upptaget på Västra Kärne ägor. Jordebok 1701: ¼ skatte.

1645-1 Lars Jonsson
1645-2 Gertrud Larsdotter m i V Kärne
1649 Lars Månsson Tysk
1652 Karin Nilsdotter h
1652 Lars
1654 Karin Nilsdotter
1655 Lars Månsson
1655-1 Lars Jacobsson gm
1655-2 Karin Nilsdotter
1658 Karin Nilsdotter
1658 Lars Månsson
1664/1 Karin Nilsdotter
1664/1 Mats Persson
1667/1 Lars Hindriksson
1667/1 Mats Persson
1670/1 Lars
1670/1 Mats
1673/1 Lars
1673/1 Lars Hindriksson
1673/2 Lars Hindriksson
1673/2 Lars Hindriksson
1673/3 Mats Persson
1674/1 Mats Persson
1674/1-1 Lars Hindriksson d gm
1674/1-2 Anna Olofsdotter
1679/2 Annika Olofsdotter ä
1681/2 Lars Hindriksson
1683/1 Anders Larsson
1683/1 Jon Nilsson
1687/1 Anders Larsson
1695/1 Anders Larsson
1695/1 Britta Larsdotter
1695/2 Jon Nilsson
1695/2 Nils Olofsson f i Ö Luntorp
1696/1 Anders Larsson
17001010-41-LB Annika Larsdotter
17111016-31-H Anders Jonsson
17111016-31-H Anders Larsson
17121007-34-H Anders Jonsson
17121007-34-H Anders Larsson
17121007-54-H Anders Jonsson
17121007-54-H Anders Larsson
17160827-12-L Nils Jonsson