Tällekullen

Karlskoga s:n. K.1604 Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: ¼ krono.

1648 Hendrik Andersson
1652 Hendrik Andersson Strömtorp
1654 Hans Hendriksson
1657-1 Kerstin Nilsdotter
1657-2 Anders Hindriksson sn
1657-3 Karin Hindriksdotter dr
1657-4 Börit Hindriksdotter dr
1665/2 Hans Hindriksson
1665/2 Hindrik Hindriksson
1667/1 Hindrik Hindriksson
1667/1 Per Hindriksson b i Holmtorp
1673/3 Hans Hindriksson
1674/1 Hans Hindriksson
1681/2 Jacob Johansson
1681/2 Marit Ersdotter
1691/1 Hans Lang
1695/1 Anders Hansson Lang
1695/1 Hans Lang f i Utterbäcken
1695/1 Johan Hansson Lang
1695/2 Anders Lang
1695/2 Johan Lang
1696/1 Anders Lang
17010925-19-S Johan
17030817-04-H Anders Lang
17070313-35 Anders
17080915-25-1 Johan Hansson
17080915-25-2 Hans Johansson sn
17080915-40-A-1 Anders Hansson Lang gm
17080915-40-A-2 Margareta Eliasdotter
17080915-40-A-3 Nils Hindriksson gm
17080915-40-A-4 Gunilla Jordansdotter
17090309-10 Johan Lang sn i Gräsholmstorp
17101003-36-H Anders Hansson
17101003-36-H Johan Hansson
17110306-09-S Anders Hansson
17111016-45-A Johan Hansson Lang d
17111016-45-A-1 Jonas Andersson gm
17111016-45-A-2 Annika Jonasdotter
17120307-05-S-1 Jonas Andersson
17120307-05-S-2 Johan Hansson Lang svf
17120307-13-S Jonas Andersson
17120307-14-S Jonas Andersson
17120307-14-S Jordan Jordansson
17121007-07-H Johan Lang
17121007-07-H Jonas Andersson
17121007-26-A-1 Jordan Johansson svf i Linnebäck gm
17121007-26-A-2 Kerstin Persdotter
17121007-36-S Jonas Andersson
17130901-10-S Johan Lang
17130901-10-S Jonas Andersson
17130901-33-S Anders Lang
17140216-04-L Johan Johansson dg
17140831-20-S-1 Johan Hansson
17140831-20-S-2 Jordan Johansson sn
17140831-20-S-3 Jonas Johansson sn
17140831-20-S-4 Hans Johansson sn
17150308-07-B Jonas Andersson m i Stråbergsmyren
17150308-28-B Henrik Nilsson
17150825-45-H Jonas Andersson
17150825-45-H Nils Hindriksson
17160827-39-H Anders Lang
17160827-39-H Jonas Andersson
17160827-39-H Nils Hindriksson
17170305-07-H Jonas Andersson
17170305-08-A Jonas Andersson s i Skogskärr
17170305-21-H Nils Henriksson
17171014-25 Nils Henriksson
17180901-45-H Anders Hansson