Sundstorp

Bjurkärns s:n. Upptaget 1647 på Kväggens ägor. Jordebok 1701: ¼ krono.

1653 Erik Nilsson
1660/2 Annika Nilsdotter
1669/1 Erik
1675/1 Kerstin Persdotter
1683/2 Erik Nilsson
1687/1 Jon Olofsson
1696/2 Erik Larsson
1696/2 Hindrik Ersson
1697/1 Erik Larsson
1697/1 Hindrik Larsson
1698/2 Anders Eriksson
1698/2 Olof Eriksson b
1699/1 Anders
1699/1 Olof
17001010-18-B Ingrid Andersdotter svä
17001010-46-H-1 Erik Larsson
17001010-46-H-2 Lars Larsson b
17010925-52-B Olof Eriksson
17010925-53-S Olof Larsson
17020319-36-S Olof Eriksson
17020820-15-S Olof Larsson
17020820-43-H Erik Håkansson
17020820-60-H Erik Håkansson
17020820-60-H Olof Eriksson
17020820-61-S Nils Larsson dg
17020820-H Olof Eriksson
17030323-11-H-1 Margareta Jordansdotter
17030323-11-H-2 Nils Larsson svå
17030817-57-S-1 Lars Nilsson
17030817-57-S-2 Margareta Jordansdotter svä
17140831-06-H Olof Eriksson
17150308-23 Jon Persson
17160308-09-S-1 Sigrid Eriksdotter
17160308-09-S-2 Karin Persdotter dr
17171014-04-H Lars Henriksson
17171014-04-H Margareta Jordansdotter
17171014-17-H Olof Eriksson
17171014-17-H Per Jöransson
17190831-11-H Olof Eriksson
17190831-11-H Per Jöransson