Sundet

Bjurkärns s:n. Även Kebbesund. Upptaget 1581 av Påvel Larsson.Jordebok 1701: ¼ krono.

1649 Harald Svensson
1652 Harald
1665/2 Harald Svensson
1666/1 Harald Svensson
1673/1 Marit Larsdotter pa
1682/1 Ivar Haraldsson
1683/2 Ivar Haraldsson
1686/2 Ivar Haraldsson
1688/2 Ivar Haraldsson
1689/2 Jon Haraldsson
1690/2 Ivar Haraldsson
1694/1 Ivar Haraldsson
1699/2 Johan Ivarsson
1699/2 Jon Ivarsson
17010925-35-S Marit Larsdotter ä
17020319-36-S Ivar Haraldsson
17030323-10 Marit Larsdotter
17040923-29-S Marit Larsdotter ä
17060410-22-S Marit Larsdotter ä
17080915-07-H Marit Larsdotter ä
17130901-05-H Olof Larsson b i Östervik
17140831-12-H Olof Larsson
17140831-33 Jordan Ivarsson
17140831-33 Sven Felling masmästare
17140831-35-H-1 Sven Felling
17140831-35-H-2 Jordan Ivarsson svå
17150308-17-H Olof Larsson
17150308-21-A Jordan Ivarsson svå
17150308-21-A Sven Persson Felling
17160308-11-H Olof Larsson
17190420-40-H Sven Felling
17190420-41-S Sven Felling