Storängen

Karlskoga s:n. Tidigare Eskilstagen. Upptagen 1582 av Olof, skattlagt 1590. Jordebok 1633:½ krono

1649 Nils Olofsson
1651-1 Nils Olofsson
1651-2 Nils
1652-1 Nils Olofsson
1652-2 Kerstin Månsdotter svä
1654-1 Nils Olofsson
1654-2 Nils
1656-1 Nils Olofsson
1656-2 Per Nilsson
1658 Nils
1659 Nils Olofsson
1666/1 Nils Olofsson
1666/2 Nils Olofsson
1671/2 Per Nilsson
1676/2-1 Nils Olofsson
1676/2-2 Eskil Nilsson
1678/2 Nils Olsson
1682/2 Anders Nilsson
1683/1-1 Heden
1683/1-2 Anders Jonsson
1684/1-1 Nils Olofsson
1684/1-2 Jon Halvardsson måg
1685/2-1 Nils Nilsson
1685/2-2 Ingeborg Nilsdotter svä
1686/2-1 Anders Nilsson
1686/2-2 Jon Halvardsson
1688/1 Anders Nilsson
1688/2-1 Nils Olofsson
1688/2-2 Nils Nilsson sn
1688/2-3 Anders Nilsson
1688/2-4 Jon Halvardsson måg
1688/2-5 Nils Nilsson
1688/2-6 Ingeborg Matsdotter
1694/1 Nils Nilsson d
17000305-29-S Anders Nilsson
17160308-01-L Brita Jakobsdotter löskona