Stolpetorp

Karlskoga s:n. Även Stubbetorp eller Noltorp. Nils Larsson 1558-76, Per 1579, Bengt 1582, Nils 1607, Peder Tolsson
1616-20, Lasse 1620. Jordebok 1633:1 arv och eget. Jordebok 1701: 1 arv och eget.

1632-1 Pär
1632-2 Brita
1632-3 Ragnil
1642-1 Per Torstensson
1642-2 Olof Persson
1642-3 Olof Persson
1642-4 Ragnil Persdotter s
1646 Per gl nm
1652-1 Bonde Algutsson
1652-2 Olof Persson
1653-1 Olof Persson
1653-2 Lars Persson b Högfors
1653-3 Per Tolsson f
1656-1 Bonde Algutsson nm
1656-2 Dan Bondesson sn Backa
1657 Erik Michelsson
1659-1 Anders Jonsson
1659-2 Håkan Larsson
1659-3 Olof Larsson
1679/2-1 Daniel Matsson
1679/2-2 Håkan Larsson svf
1691/2-1 Olof Olofsson
1691/2-2 Britta Olofsdotter gm
1692/2-1 Mats Andersson gm
1692/2-2 Kerstin Håkansdotter
1696/1 Per Andersson
17040229-15-Ö Per Andersson
17101003-18-B Nils Persson
17150308-20-A Jöns Persson