Stenkullen

Karlskoga s:n. Även Lilla Strömtorp.

166/2-1 Nils Jönsson
166/2-2 Elin Eriksdotter sm i Knaped
1663/2 Nils Knap
1665/2 Sven Persson
1669/2 Nils Larsson kn
1684/1-1 Per Svensson
1684/1-2 Marit Persdotter dr
1684/1-3 Britta Persdotter dr
1684/1-4 Anna Persdotter dr
1684/1-5 Nils Jönsson Knap svå
1684/1-6 Arvid Jönsson
1685/2 Jordan Månsson
1690/2-1 Nils Jönsson d fältväbel gm
1690/2-2 Karin Svensdotter
1692/1 Arvid Jonsson
1696/2-1 Nils Jönsson d
1696/2-2 Karin Nilsdotter dr
1696/2-3 Arvid Jönsson
17000305-32-S Jordan Månsson
17000305-32-S Nils Svensson
17001010-32- Brita Nilsdotter ä
17001010-66-U Brita Nilsdotter
17010311-20-S Arvid d
17010311-38-U Brita Nilsdotter
17010925-55-U Brita Nilsdotter
17040923-27-A Johan Bengtsson
17130901-56 Erik Svensson