Stenbäcken

Karlskoga s:n. Upptaget 1594 på Bredgårdens ägor.

1670/2 Mats Eskilsson
1673/1 Mats Eskilsson
1684/1-1 Lars Gabrielsson
1684/1-2 Annika Gabrielsdotter s
1699/1 Mårten Michelsson