Säviken

Bjurkärns s:n . Jordebok 1701: ¼ krono.

1652 Sven
1656 Sven Andersson
1660 Sven Andersson
1661 Sven Andersson
1663/1 Sven Andersson
1666/2 Sven Andersson
1670/2 Sven
1675/1 Sven Andersson
1684/1 Ingrid Svensdotter h
1684/1 Sven
1685/1 Sven
1687/2 Kerstin Svensdotter
1688/2 Sven Andersson d
1690/2 Johan Johansson
1698/1 Karin Ersdotter
1699/2 Håkan Hermansson
1699/2 Karin Ersdotter ä
17001010-18-B Karin Eriksdotter
17010311-15-B Jon Olofsson kn
17010311-15-B Karin Eriksdotter
17010311-16-B Jon Olofsson kn
17010925-31-H Karin Eriksdotter ä
17040923-53-S Håkan Hermansson
17040923-56-H Håkan Hermansson
170608-41-H Karin Eriksdotter ä
17060806-41-H Håkan Hermansson
17070806-43-S Karin Eriksdotter ä
17100308-08-S-1 Nils Larsson gm
17100308-21-S Nils Larsson
17100308-21-S-1 Sven Nilsson d gm
17100308-21-S-2 Karin Eriksdotter
17100308-S-2 Gunilla Jordansdotter
17150308-08 Nils Larsson
17170305-11 Nils Larsson