Sandsjötorp

Bjurkärns s:n. Upptaget 1591. Jordebok 1701: ¼ krono.

1631 Johan Matsson
1644 Mats Johansson
1649 Mats Johansson
1651 Gösta Johansson
1652-1 Johan
1652-2 Johan Matsson
1652-3 Johan Matsson
1652-4 Mats Johansson sn
1652-5 Johan Matsson gm
1652-6 Gertud Hendriksdotter
1653 Johan Matsson
1655 Göstaff Johansson
1656 Göstaff Johansson
1657 Johan Matsson
1658-1 Johan Matsson
1658-2 Elisabet Olofsdotter sn h Löfnäs
1658-3 Johan Matsson
1660 Johan Matsson
1661 Johan Matsson
1662/1-1 Johan Matsson
1662/1-2 Gustaf Johansson sn
1662/2 Göstaf Johansson
1663/2 Johan Matsson
1664/1 Johan Matsson
1666/1-1 Johan Matsson
1666/1-2 Gustaf Johansson
1673/1-1 Johan Matsson d
1673/1-2 Gustaf Johansson sn
1673/1-3 Gustaf
1674/1-1 Gösta Johansson
1674/1-2 Erik b
1675/2 Gösta Johansson
1680/2 Gösta Johansson
1681/2-1 Gösta Johansson
1681/2-2 Jakob Johansson b d Klippan
1682/2 Erik Larsson
1683/1 Gösta Johansson
1683/2 Gösta Johansson
1684/2 Gösta Johansson
1687/1-1 Elin Clemetsdotter gm
1687/1-2 Jakob Johansson d
1688/1-1 Erik Johansson
1688/1-2 Gösta Johansson b
1688/1-3 Mats Johansson b
1688/1-4 Hindrik Johansson b
1688/1-5 Olof Johansson b
1688/1-6 Jakob Johansson b d Degernäs h
1688/1-7 Dordi Johansdotter s
1688/1-8 Annika Johansdotter s
1688/1-9 Ingrid Johansdotter s d
1692/1-1 Gösta Johansson
1692/1-2 Gösta Johansson
1692/1-3 Annika Johansdotter s
1692/1-4 Ingri Johansdotter s Stockholm
1694/2 Gösta Jonsson
1696/2-1 Jon Matsson d c:a 1676
1696/2-2 Gustaf Jonsson sn
1696/2-3 Annika Johansdotter dr
1696/2-4 Dordi Johansdotter dr Stockholm
1699/1 Dordi Johansdotter d Stockholm
17010311-18-1 Gertrud Gustafsdotter
17010311-18-2 Mats Gustafsson b
17010925-05-L Gertrud Gustafsdotter
17030323-1-A-1 Gustaf Johansson
17030323-1-A-2 Sigrid d
17030323-1-A-3 Ingrid d
17030323-1-A-4 Ellika d
17030323-1-A-5 Gertrud d
17030323-1-A-6 Karin d
17030323-1-A-7 Marit d
17030323-1-A-8 Mats sn
17030323-1-A-9 Olof sn
17030323-35-B Mats Gustafsson
17040923-13-S Mats Gustafsson
17050925-33-H Nils Larsson
17060806-18-A-1 Gustaf Johansson
17060806-18-A-2 Johan Matsson f
17060806-18-A-3 Mats Gustafsson sn
17070313-16-S Olof Gustafsson
17080915-04-A Mats Gustafsson
17090309-12-S Olof Gustafsson
17150825-11-H Mats Gustafsson
17150825-11-H Olof Gustafsson