Råhult

Karlskoga s:n. Även Rådehult. Upptaget 1624. Jordebok 1701: ¼ arv och eget

1634 Jöns
1645-1 Jöns Larsson
1645-2 Jöns Larsson
1645-3 Susanna Eskilsdotter m Snöbergshult
1648-1 Jöns Larsson
1648-2 Jöns Larsson
1652 Lars Jönsson
1654 Johan Jönsson
1656-1 Nils Jönsson
1656-2 Jon Jönsson
1673/3-1 Johan Jönsson
1673/3-2 Nils Jönsson
1676/1-1 Nils Jonsson
1676/1-2 Johan b
1676/2 Nils Jönsson
1677/2 Nils Jönsson
1678/2 Nils Jönsson
1679/1 Nils Jonsson
1681/2 Nils Jönsson
1690/2-1 Nils Jönsson
1690/2-2 Johan Jönsson
1691/2 Nils
1692/2-1 Nils Jönsson
1692/2-2 Jakob Nilsson sn
1692/2-3 Nils Jönsson
1695/1 Nils Jönsson
1695/2-1 Nils Jönsson
1695/2-2 Nils Jönsson
1695/2-3 Jöns Nilsson dg
1699/2 Nils Jönsson
17010311-23-S Jöns Nilsson
17010311-23-S Nils Jonsson d
17010311-23-S Torbjörn Persson
17050306-25-S Kerstin kn ä
17080915-44-Ö Lars Nilsson
17080915-44-Ö Lars Olofsson
17091006-22-1 Sigrid Jonsdotter gm
17091006-22-2 Nils Jönsson
17140216-34-S Lars Nilsson
17150308-20-A-1 Lars Nilsson gm
17150308-20-A-2 Brita Olofsdotter
17150825-53-S-1 Lars Nilsson
17150825-53-S-2 Nils Jonsson f
17150825-53-S-3 Lars Olofsson svå
17171014-51-H Jöns Persson dg
17171014-51-H Lars Olofsson
17171014-59-S-1 Lars Olofsson f i Lerängen gm
17171014-59-S-2 Marit Nilsdotter
17180310-25-H Lars Nilsson
17180310-25-H Lars Olofsson
17190420-27-B Brita Olofsdotter
17190420-27-B Brita Torbjörnsdotter
17190420-27-B Kerstin Torbjörnsdotterdotter
17190831-40 Brita Olofsdotter f i Högfors gm
17190831-40 Lars Nilsson