Råbäck

Karlskoga s:n. Upptaget 1617. Jordebok 1701: 1/8 skatte.

1661 Påvel Olofsson
1676/2 Bengt Larsson
1677/2 Bengt Larsson nybyggare
1681/2 Bengt Larsson
1685/1 Jon Olofsson
1691/1 Per Persson
1693/2 Erik Ebbesson
1699/1 Jon Eriksson dg
1699/2 Karl
17000126-01-B Jöns
17060410-25-S Per Mårtensson