Ölsdalen

Karlskoga s:n. Upptaget 1627 Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: ¼ krono.

1642 Nils Olofsson
1642 Olof Olofsson dg
1660/2 Nils Olofsson
1662/1 Nils Olofsson
1665/2-1 Ingeborg Matsdotter gm
1665/2-2 Hindrik Olofsson f i Espedalen
1671/2 Erik Nilsson
1673/3-1 Nils Olofsson
1673/3-2 Påvel Olofsson b i Brännebacken
1674/1 Margareta Olofsdotter b i Östervik
1679/2 Erik Nilsson
1680/2 Nils Olsson
1681/2 Erik Nilsson
1681/2 Per Nilsson
1682/2 Erik Nilsson
1685/2 Erik Nilsson
1685/2 Peder Nilsson
1688/1 Erik Nilsson
1688/2 Jonas Larsson
17000305-21-S Erik Nilsson
17020319-39-S Erik Nilsson
17020319-44-U Elin Larsdotter
17080915-18-1 Lisbet Hogesdotter gm
17080915-18-2 Erik
17080915-18-3 Erik Eriksson sn gm
17080915-18-4 Ingrid Simonsdotter b i Björkmo
17090309-13-S-1 Lisbet Hugesdotter gm
17090309-13-S-2 Erik Nilsson d
17120307-12-S Elin Larsdotter
17130310-19-S Johan Eriksson
17130901-46-H Olof Olofsson
17140216-08-B Lars Persson
17180901-05-1 Erik Eriksson d gm
17180901-05-2 Ingrid Simonsdotter f i Björkmo