Ökna

Bjurkärns s:n. Skattlagt 1653. Jordebok 1701: ¼ krono.

1651-1 Joen Olofsson
1651-2 Anders Joensson sn 12 år
1653 Måns Olofsson
1670/1 Peder Svensson från Alkvettern
1671/2 Måns Olsson
1671/2 Peder Svensson
1673/1 Måns Olsson
1674/1 Måns Olofsson
1678/1 Måns Olofsson
1684/1 Måns Olofsson
1688/2 Per Svensson
1692/2 Per Svensson
1694/2 Olof Nilsson
1695 Per Svensson
17010925-03-B Sven Persson masmästare
17010925-04-S Sven Persson
17010925-05-L Sven Persson
17020319-36-S Per Andersson
17020820-41-A-1 Sigrid Jonsdotter
17020820-41-A-2 Johan Persson sn
17020820-46-S Justina Jonsdotter h
17060410-41-Ö Jan Persson
17060410-41-Ö Karin Persdotter ä
17100308-44-S Olof Nilsson
17160827-24-H Johan Persson
17160827-24-H Olof Nilsson
17180310-07-H Johan Persson
17180310-07-H Olof Nilsson