Mosserud

Lungsunds s:n. Även Baggetorp eller Flottufva. Känt1586.

1629 Pär Simonsson
1630 Pär Simonsson
1641 Per Simonsson
1644 Peder Simonsson
1656 Per Simonsson
1658-1 Per Simonsson
1658-2 Per Simonsson
1660 Per Simonsson
1662/1 Per Simonsson
1663/1-1 Per Simonsson
1663/1-2 Sigfrid Persson sn
1664/1-1 Per Simonsson
1664/1-2 Johan Persson
1670/2-1 Per Simonsson d
1670/2-2 Sigfrid sn
1670/2-3 Simon sn
1670/2-4 Eskil sn
1670/2-5 Johan sn
1670/2-6 Olof Persson d
1671/2-1 Olof Pedersson d smed
1671/2-2 Simon Sigfridsson
1672/1 Simon
1673/1 Petter Simonsson
1674/1-1 Sigfrid Persson
1674/1-2 Johan Persson b
1675/1 Margareta Sigfridsdotter
1676/1-1 Sigfrid Persson
1676/1-2 Olof Persson b smed
1676/1-3 Johan Persson b Kristinehamn gm
1676/1-4 Anna Eriksdotter
1677/2 Sigfrid Persson
1679/2 Sigfrid Persson
1682/2 Sigfrid
1683/2 Sigfrid Persson
1685/2-01 Karin Halvardsdotter
1685/2-02 Sigfrid Persson gm
1685/2-03 Annika dr
1685/2-04 Peder sn
1685/2-05 Halvard sn
1685/2-06 Brita dr Stackfallet
1685/2-07 Simon sn Hytte
1685/2-08 Anders Olofsson måg Råglanda
1685/2-09 Gillius Skönsson måg Fors
1685/2-10 Sigfrid Persson d
1685/2-11 Simon Pedersson b Råglanda
1685/2-12 Peder Simonsson f
1685/2-13 Sigfrid Persson
1685/2-14 Eskil Pedersson b Stockviketorp
1689/1-1 Simon Persson
1689/1-2 Ingeborg Jakobsdotter h
1690/1 Erik
1690/2-1 Karin Halvardsdotter d
1690/2-2 Erik Nilsson måg
1691/1-1 Halvard Sigfridsson
1691/1-2 Anna Sigfridsson s
1691/2-1 Per Sigfridsson
1691/2-2 Halvard Sigfridsson
1691/2-3 Simon Sigfridsson b Hytte
1691/2-4 Eskil Nilsson måg
1692/2-1 Erik Nilsson
1692/2-2 Halvard Sigfridsson svå
1694/2-1 Erik Nilsson
1694/2-2 Halvard Sigfridsson
1694/2-3 Erik Nilsson gm
1694/2-4 Annika Sigfriddotter
1697/2-1 Per Sigfridsson
1697/2-2 Halvard Sigfridsson
1697/2-3 Simon Sigfridsson
1697/2-4 Erik Nilsson
1698/1 Erik Nilsson
1698/2-1 Per Sigfridsson
1698/2-2 Halvard Sigfridsson
1698/2-3 Simon Sigfridsson
1699/1-1 Margareta Sigfridsdotter d
1699/1-2 Karin Gilliusdotter dr 20 år
1699/1-3 Annika Sigfridsdotter s gm
1699/1-4 Erik Nilsson
17000305-23-ST Halvar Sigfridsson
17000305-23-ST Ingri Hansdotter
17000305-37-H Halvar Sigfridsson
17000305-37-H Per Sigfridsson
17000305-38-S Halvar Sigfridsson
17000305-38-S Ingri Hansdotter
17001010-19-B Halvar Sigfridsson
17010311-29-S-1 Halvar Sigfridsson gm
17010311-29-S-2 Margareta Larsdotter
17010311-32-S Halvar Eriksson
17030323-14-L-1 Erik Nilsson bergkarl gm
17030323-14-L-2 Annika Sigfridsdotter svå i Stockfallet
17030323-21-S Halvar Sigfridsson
17050306-06-A Halvar Sigfridsson
17050306-06-A Per Sigfridsson
17060410-12-HA Per Sigfridsson
17111016-27-A-1 Per Sigfridsson
17111016-27-A-2 Per Persson sn
17121007-46-S Per Sigfridsson
17130901-31-A Per Sigfridsson
17140216-13-S Halvar Sigfridsson
17140216-13-S Per Sigfridsson
17150308-06-H Halvar Sigfridsson
17150308-06-H Per Persson
17160827-23-Ö Per Persson
17170305-10-A Per Persson
17190420-14-HA Christoffer Persson
17190420-14-HA Per Persson b