Malmhöjden

Karlskoga s:n. Upptaget 1648 på Kärne ägor. Jordebok 1701: ¼ krono.

1651-1 Olof Larsson g1m
1651-2 Karin Hindriksdotter Kärne
1651-3 Elin Nilsdotter , Olofs 2:a h Kölebråten
1651-4 Erik Andersson gm
1651-5 Ingrid Nilsdotter Kölebråten
1653 Erik Andersson
1657-1 Erik Andersson
1657-2 Jon Trulsson
1658-1 Erik Andersson
1658-2 Erik
1660 Ingrid Nilsdotter
1666/2 Erik Andersson
1667/1 Erik Andersson
1679/2 Per Ersson
1685/2-1 Kerstin Eriksdotter
1685/2-2 Kerstin Eriksdotter
1688/2 Per
1693/1 Erik Andersson
1694/2 Olof Matsson
1695/1-1 Britta Larsdotter
1695/1-2 Olof Matsson
1698/2 Olof Matsson
17020820-31-S Kerstin Eriksdotter kn h
17040229-11-Ö Kerstin Eriksdotter
17060806-37-H Per Eriksson