Lövnästorp

Bjurkärns s:n . Jordebok 1701: ¼ krono.

1660/2 Jöns Björnsson
1675/2 Nils Svensson
1686/1 Måns Jonsson
1693/2-1 Måns Jonsson
1693/2-2 Sigri Månsdotter dr
1697/1 Nils Svensson
17030323-2-B Kerstin Nilsdotter
17140831-45-H Erik Nilsson
17140831-45-H Olof Jonsson
17180901-03-H Erik Nilsson
17190420-07-L Nils Eriksson