Losseby

Bjurkärns s:n. Skattlagt 1631, upptaget på Stensvikens ägor. Jordebok 1701: ¼ krono.

1631 Nils Ersson
1648-1 Nils Eriksson
1648-2 Nils Eriksson
1649 Erik Nilsson
1652 Nils Olofsson
1661 Erik Nilsson
1662/2 Nils Eriksson
1663/1 Nils Eriksson nm
1664/1-1 Per Knutsson
1664/1-2 Kerstin Halvardsdotter sm Emtefalle
1674/1-1 Erik Ersson
1674/1-2 Elisabet Nilsdotter m
1677/1-1 Nils Jonsson
1677/1-2 Ingeborg Nilsdotter Emterud
1677/1-3 Per Ersson svå
1681/2 Anna Ersdotter h
1682/1 Nils Jonsson
1683/2-1 Nils Eriksson
1683/2-2 Nils Jonsson
1691/1-1 Nils Eriksson
1691/1-2 Nils Jonsson
1691/2-1 Nils Eriksson
1691/2-2 Per Persson ss 12 år
1691/2-3 Nils Jonsson
17030323-25-B Sigrid Månsdotter b i Linås
17101003-14-B Nils Eriksson
17130901-15-L Marit Nilsdotter
17150308-09-S Anna Eriksdotter
17150308-09-S Nils Johansson dg
17160308-06-H Anna Eriksdotter ä
17160308-06-H Nils Eriksson
17170305-35-H Olof Larsson
17170305-37-S Anna Eriksdotter
17171014-06-S Anna Eriksdotter
17171014-06-S Nils Johansson dg