Linnebäckstorp

Karlskoga s:n. Upptaget c:a 1645. Jordebok 1701: 1/8 krono.

1644 Nils Bengtsson
1664/2 Ingrid Bondesdotter
1670/1 Olof
1673/2 Olof Nilsson
1675/2 Olof Nilsson
1676/2 Marit Eskilsdotter
1682/2 Olof
17010311-01-B-1 Olof Andersson gm
17010311-01-B-2 Karin Olofsdotter
17180310-26-H-1 Olof Andersson
17180310-26-H-2 Brita Olofsdotter dr gm
17180310-26-H-3 Olof Persson
17190831-03-Ö Olof Persson