Lerängen

Karlskoga s:n. Känt 1606, upptaget på Stolpetorps ägor. Jordebok 1633:1/3 arv och eget. Jordebok 1701: 1/3 skatte.

1647-1 Jöns Larsson
1647-2 Nils Eriksson
1648-1 Valborg Larsdotter
1648-2 Nils Eriksson
1652-1 Nils Eriksson
1652-2 Nils
1659 Nils Eriksson
1663/1 Nils Persson
1665/1 Nils Olofsson
1667/2 Olof Larsson
1669/2 Nils Persson
1670/2-1 Kerstin h
1670/2-2 Jordan
1670/3-1 Måns Larsson gm
1670/3-2 Elin Jönsdotter g1m
1670/3-3 Erik Ersson
1671/2-1 Måns Larsson
1671/2-2 Kerstin Jönsdotter
1676/2-1 Jordan Arvidsson
1676/2-2 Måns Eriksson
1679/2 Jordan Arvidsson
1681/1-1 Olof Larsson
1681/1-2 Jordan Olsson
1681/2 Olof Larsson
1683/1-1 Kerstin Jönsdotter
1683/1-2 Ingeborg Jordansdotter
1694/2-1 Jordan Arvidsson
1694/2-2 Jon Olofsson måg
1698/1 Lars Olsson dg
1698/2 Olof
1699/2 Lars Olofsson dg
17000305-35-S Anders Jordansson
17040801-01 Per Eriksson kn
17111016-09-A-1 Annika Olofsdotter gm
17111016-09-A-2 Erik Nilsson
17130310-02-L Jordan Jordansson
17171014-59-S Olof Larsson sn i Råhult
17190831-43-A-1 Anders Jordansson gm
17190831-43-A-2 Margareta Eriksdotter d