Kväggestorp

Bjurkärns s:n. Upptaget 1639. Jordebok 1701: ¼ krono.

1661 Nils Andersson
1683/2 Nils Andersson
1690/1-1 Anders Nilsson
1690/1-2 Olof Nilsson
1690/1-3 Mårten Larsson
1691/1 Anders Nilsson
1691/2-1 Olof Nilsson
1691/2-2 Anders Nilsson
1691/2-3 Erik Larsson
1693/1-1 Anders Nilsson
1693/1-2 Olof Nilsson
1693/1-3 Anders Nilsson
17020319-36-S Mårten Larsson
17080915-05-H Anders Nilsson
17080915-05-H Olof Nilsson
17111016-35-S Mårten Larsson
17130901-29-H Anders Nilsson
17130901-29-H Olof Nilsson