Kväggeshyttan

Bjurkärns s:n

1679/2 Nils Olsson
1696/2 Anna Nilsdotter
1697/2-1 Annika Nilsdotter
1697/2-2 Barbro Månsdotter
1698/1 Måns gjutare
1698/2 Måns grytgjutare
17020820-14-Ö Måns gjutare
17020820-30-S Måns Larsson grytgjutare
17121007-05-F Annika Nilsdotter kn ä