Kortfors hammar

Karlskoga s:n

1671/2 Nils Kolare
1672/1 Per Gunnarsson skrivare
1673/1 Per Gunnarsson
1677/1 Per Gunnarsson
1677/2-1 Per Gunnarsson
1677/2-2 Erik Eriksson smed
1677/2-3 Hans Eriksson smed
1677/2-4 Hendrik
1677/2-5 Nils Kolare
1678/2-1 Anna Larsdotter Linde stad
1678/2-2 Olof Jonsson
1678/2-3 Jon Olofsson f Nora stad
1679/1 Per Gunnarsson
1681/2 Hendrik Ersson kolare
1685/1-1 Erik Eriksson smed
1685/1-2 Simon Eriksson b d Stensviken
1688/1 Anders Olofsson smed
1691/2-1 Erik Eriksson smed
1691/2-2 Erik Eriksson sn
1692/1 Hans Hemmingsson kn
1699/1 Britta Andersdotter
17000126-02-B Adam Andersson smedgesäll
17000126-02-B Måns Jonsson smed dg
17030817-62-U Olof Wester
17040229-48-U Olof Wester
17060410-35-H Olof Wester
17090309-16-H Carl Dahlström