Kolarhagen

Bjurkärns s:n Jordebok 1701: bergskronotorpare.

1683/2 Erik Mårtensson
1685/1 Mats Eriksson
1689/2 Mats Ersson
1699/2 Mats Ersson
17020319-36-S Mats Eriksson
17070313-52-F Mats Eriksson
17100308-10-B Mats Eriksson
17130901-28-S Mats Eriksson
17130901-58-S Mats Eriksson
17140216-17-S Mats Eriksson
17171014-08-H Mats Eriksson
17180310-18-F Mats Eriksson