Kilsta

Karlskoga s:n. Upptaget på Bredgårdens ägor 1627.

1657 Anders Esbjörnsson
1671/2-1 Olof Svensson
1671/2-2 Anders svf
1678/1-1 Rangela Andersdotter gm
1678/1-2 Olof Svensson d 1677
1683/2 Per
1684/2 Anna Johansdotter h
1699/1-1 Per Andersson
1699/1-2 Anders Esbjörnsson
17020319-27-Ö Jöns
17040229-08-S Jöns Andersson
17040229-08-S Per Andersson
17180901-47-B Per Andersson