Kärne

Karlskoga s:n. Upptaget 1590. Jordebok 1633:½ skatte. Se även Västra och Östra Kärne

1645-1 Johan Påvelsson
1645-2 Erik Hindersson
1647 Johan Påvelsson
1667/1-1 Påvel
1667/1-2 Hindrik
1668/1 Påvel d
1670/3-1 Lars Philipsson
1670/3-2 Johan Andersson måg Bäcketorp
1671/2 Olof Pålsson
1673/1-1 Halvard
1673/1-2 Olof Persson
1673/3 Lars Hindriksson
1674/1-1 Måns Jonsson
1674/1-2 Karin Andersdotter
1683/1 Marit Nilsdotter pa
1685/2 Philip Larsson
1688/1-1 Britta Matsdotter
1688/1-2 Olof Eriksson
1688/1-3 Johan Hendriksson
1688/2 Olof Pålsson
1689/1-1 Olof Pålsson
1689/1-2 Sven Olofsson sn
1689/2-1 Lars Ersson gm
1689/2-2 Annika Markusdotter Granberga
1689/2-3 Olof Pålsson
1693/2 Olof Pålsson
1695/1 Erik Philipsson
1695/2 Johan fjärdingsman
1696/2 Nils Persson
1697/1 Olof Pålsson
1698/1-1 Hindrik Olsson
1698/1-2 Hindrik Olsson
1698/2 Olof Eriksson
1699/1-1 Bengt Olofsson
1699/1-2 Olof Svensson
170208-21-Ö Sigfrid måg Per Persson Kölebråten
17040923-33-F Olof Eriksson Buse rustmästare