Karlstorp

Bjurkärns s:n. Skattlagt 1619. Jordebok 1701: ¼ krono.

1645 Mårten Pedersson
1651 Jöns Olofsson
1652 Jöns
1655 Valborg Mårtensdotter
1660 Christoffer Månsson
1660 Jöns Olofsson
1664/1 Jöns Olofsson
1664/2 Jöns Olofsson
1664/2 Olof Jonsson f Rålanda
1665/2 Jöns Olofsson
1667/2 Erik Mårtensson
1667/2 Jöns Olofsson
1669/2-1 Johan Andersson gm
1669/2-2 Ingiel Olofsdotter
1669/2-3 Johan Olofsdotter svå Rålanda
1670/1 Jöns
1679/1 Hindrik Jonsson
1680/2-1 Lars Svensson
1680/2-2 Jöns Olofsson svf
1683/1 Hindrik
1683/2-1 Lars Svensson
1683/2-2 Hindrik Jonsson svå
1687 Hindrik Jonsson
1690/1 Lars Svensson
1693/2 Karin Jönsdotter h
1694/2 Hindrik Jönsson
1696/2 Jon Nilsson
1698/2 Lars Svensson
17020319-36- Lars Svensson
17030323-36-Ö Johan Nilsson
17030323-38-B Per Svensson
17100308-44-S Lars Svensson
17140831-08-H Johan Nilsson
17170305-4-H Christoffer Larsson
17171014-18-H Johan
17171014-18-H Nils Persson f Bresäter
17171014-8-H Johan Nilsson
17180310-11-H Johan Nilsson
17180310-13-H-1 Jöns Henriksson
17180310-13-H-2 Jakob b
17180310-13-H-3 Henrik b
17180310-13-H-4 Margareta s
17180310-13-H-5 Karin s
17180310-13-H-6 Marit s
17180310-13-H-7 Johan Nilsson sf
17180310-19-S-1 Henrik Jönsson d gm
17180310-19-S-2 Karin Gustafsdotter g2m
17180310-19-S-3 Johan Nilsson
17180310-19-S-4 Jöns Henriksson sn Filipstad
17180901-15-F Johan Nilsson
17180901-15-F Karin Jönsdotter
17180901-16-S-1 Lars Svensson gm
17180901-16-S-2 Karin Jönsdotter
17180901-16-S-3 Christoffer Larsson sn
17190420-20-H Christoffer Larsson
17190420-20-H Johan Nilsson
17190420-8-H Johan Nilsson
17190831-6- Christoffer Larsson
17190831-6- Johan Nilsson
17190831-6- Lars Svensson