Karåsen

Karlskoga s:n. Känt 1648. Jordebok 1701: ¼ krono.

1652 Jöns
1663/1-1 Jöns Larsson
1663/1-2 Brita Håkansdotter m
1667/2 Olof Helsing
1670/2-1 Nils gm
1670/2-2 Marit
1672/1 Annika Andersdotter
1673/1 Brita Larsdotter
1675/2 Olof Jönsson
1683/1 Elin
1686/1-1 Nils Nilsson
1686/1-2 Margareta Nilsdotter s
1695/2-1 Lars Bengtsson
1695/2-2 Lars Bengtsson
1698/1-1 Per Nilsson
1698/1-2 Lars Bengtsson
17140216-45-H Johan Nilsson
17150825-55-H Johan Nilsson f i Skråmmen
17160827-15-Ö Jon Nilsson
17160827-18 Jon Nilsson
17170305-16-B Johan Nilsson
17171014-15-B Johan Nilsson
17171014-66-S Johan Nilsson
17190420-06-L Ingri Persdotter