Källmo

Karlskoga s:n. Upptaget 1626. Jordebok 1633:¼ skatte. Jordebok 1701: ½ skatte

1654 Marit Nilsdotter
1654-1 Arvid Olofsson gm
1654-2 Marit Nilsdotter f i Gälleråsen
1666/2 Simon Påvelsson
1667/1 Jon Arvidsson
1667/1 Simon Påvelsson
1667/2 Arvid Olofsson
1671/1 Simon
1671/2 Simon
1673/1 Simon
1676/2 Simon Påvelsson
1677/2 Simon Påvelsson
1678/1 Simon Påvelsson
1678/2-1 Ilin Larsdotter gm
1678/2-2 Olof Arvidsson d
1678/2-3 Jon Arvidsson b
1679/1 Simon Påvelsson
1679/eo Jon Arvidsson
1680/1 Simon Påvelsson
1680/2 Simon Påvelsson
1683/1 Simon Påvelsson
1683/2 Simon Påvelsson
1684/2 Karin Larsdotter Gräsholmen
1685/1 Elin Jonsdotter
1685/1 Nils Olofsson
1685/2 Elin Jonsdotter
1685/2 Nils Olofsson
1685/2-1 Simon Påvelsson
1685/2-2 Erik Påvelsson b i Bo
1686/2 Simon Påvelsson
1689/2 Simon Påvelsson
1691/1-1 Lars Olofsson gm
1691/1-2 Karin Abrahamsdotter
1691/1-3 Nils Olofsson b gm
1691/1-4 Gertrud Hindriksdotter
1691/1-5 Jon Olofsson b
1691/2 Elin Larsdotter
1691/2 Pål Larsson b i Gräsholmen
1693/1 Lars Olofsson
1693/1 Nils Olofsson
1695/1 Simon Påvelsson
1698/1 Lars Olofsson
1698/1 Nils Olofsson
1698/1 Olof Carlsson
1698/1 Per Jonsson
1698/1 Simon Påvelsson
1698/2 Jon Olofsson b i Strömed
1698/2 Lars Olofsson
1698/2 Nils Olofsson
1698/2 Olof Carlsson
1698/2 Per Jonsson
1698/2 Simon Påvelsson
17000305-4-S Simon Påvelsson
17000305-44-U Nils Olofsson
17001010-23-S-1 Simon Påvelsson
17001010-23-S-2 Erik Påvelsson b
17001010-37-S-1 Olof Bengtsson
17001010-37-S-2 Simon Påvelsson svf
17001010-6-H Simon Påvelsson
17010311-8-S Simon Påvelsson
17010604-13-B Agnis Larsdotter
17010604-13-B Lars Olofsson
17020820-26-H Olof Bengtsson
17020820-26-H Simon Påvelsson
17020820-27-S-1 Gertrud Hindriksdotter gm
17020820-27-S-2 Nils Frisk kn
17030323-34-A-1 Gertrud Hindriksdotter gm
17030323-34-A-2 Nils Olofsson
17030323-34-A-3 Lars Olofsson b
17030323-34-A-4 Jon Olofsson b
17030323-34-A-5 Karin Olofsdotter s
17030817-23-B Nils Olofsson dg
17030817-23-B Olof Bengtsson Stockberga
17030817-23-B Per Jonsson
17030817-23-B Simon Påvelsson
17030817-41-A Anders Olofsson d
17030817-41-A Jon Olofsson
17030817-41-A Karin Olofsdotter
17030817-41-A Lars Olofsson
17030817-41-A Olof Olofsson
17040229-36-F Agneta Larsdotter h
17040229-36-F Gertrud Hindriksdotter ä
17040229-36-F Karin Abrahamsdotter h
17040229-36-F Per Jonsson
17040923-45HA Olof Bengtsson
17040923-45HA-1 Olof Arvidsson
17040923-45HA-2 Lars Olofsson sn
17040923-45HA-3 Jon Olofsson sn
17040923-45HA-4 Olof Olofsson sn
17060410-34-F Olof Carlsson
17060410-34-F Sara Arvidsdotter ä
17060410-5-Ö Erik Göransson Sten kn
17060410-5-Ö Simon Påvelsson
17060806-3-S Erik Göransson Sten kn
17060806-3-S Simon Påvelsson
17070313-28-S Simon Påvelsson
17070313-37-A-1 Karin Abrahamsdotter gm
17070313-37-A-2 Lars Olofsson
17070313-37-A-3 Karin Olofsdotter gm
17070313-37-A-4 Olof Björkman kn
17070313-46-A-1 Olof Jonsson gm
17070313-46-A-2 Agnis Larsdotter
17070313-47-Ö Olof Carlsson
17080916-47-A Jon Sunesson
17080916-47-A Maria Simonsdotter
17080916-47-A Olof Carlsson
17080916-47-A Olof Simonsson
17080916-47-A Simon Påvelsson d
17090309-2-AS Jon Sunesson
17090309-2-AS Olof Simonsson
17090309-2-AS Simon Påvelsson
17090310-20-A-1 Karin Abrahamsdotter gm
17090310-20-A-2 Olof Bengtsson
17090310-20-A-3 Jon Olofsson svå
17090310-20-A-4 Karin Olofsdotter svä
17091006-B-1 Olof Carlsson
17091006-B-2 Carl Olofsson sn
17091006-B-3 Jon Sunesson
17101005-39-S-1 Simon Påvelsson d
17101005-39-S-2 Olof Simonsson sn
17101005-39-S-3 Jon Jonsson måg
17111019-32-H-1 Gunnar Sunesson
17111019-32-H-2 Olof Simonsson svå
17111020-51-S Olof Simonsson
17120308-23-H Olof Jonsson
17120308-23-H Per Jonsson
17120308-24-S Gunnar Sunesson
17120308-24-S Olof Simonsson
17121008-53-H Gunnar Sunesson
17121008-53-H Jon Sunesson
17121008-53-H Olof Carlsson
17121008-53-H Olof Jonsson
17121008-53-H Per Jonsson
17121008-53-H Per Olofsson
17130905-61-S Olof Carlsson
17140219-46-H-1 Olof Bengtsson gm
17140219-46-H-2 Karin Abrahamsdotter
17150825-37-A-1 Olof Carlsson gm
17150825-37-A-2 Annika Nilsdotter
17150825-37-A-3 Marit Olofsdotter dr gm
17150825-37-A-4 Erik Johansson Åsbergstorp
17150825-44-Ö Olof Carlsson
17150825-48-A Agnis Larsdotter
17150825-48-A Olof Jonsson
17160827-38-S-1 Abraham Larsson dg
17160827-38-S-2 Karin Abrahamsdotter m
17160827-7-A-1 Per Jonsson
17160827-7-A-2 Olof Jonsson b d gm
17160827-7-A-3 Agnis Larsdotter
17180310-33 Gunnar Sunesson
17180310-33 Jon Sunesson
17180310-33 Olof Carlsson
17180310-33 Per Jonsson
17180901-26-H-1 Olof Nilsson
17180901-26-H-2 Nils Olofsson f
17180901-26-H-3 Gertrud Henriksdotter m
17180901-26-H-4 Olof Bengtsson sf