Immetorp

Karlskoga s:n. Känt 1599 Jordebok 1633:¼ krono. Jordebok 1701: ¼ krono.

1667/2 Olof Persson
1670/2 Per Axelsson
1673/1 Jöns Persson
1683/1 Jöns
1688/1-1 Per Persson
1688/1-2 Jöns Persson
1690/2-1 Jöns Persson
1690/2-2 Per Persson
1692/2-1 Jöns Persson
1692/2-2 Per Jönsson
1698/1-1 Per Jonsson
1698/1-2 Jöns Persson
1698/1-3 Per Persson
1698/1-4 Lars Persson sn gm
1698/1-5 Margareta Håkansdotter g2m
1698/1-6 Daniel Matsson
1699/2 Per Persson
17000305-32-S Olof Persson
17010311-04-A Jöns Persson
17010925-49-Ö Jöns Persson
17010925-49-Ö Per Jönsson
17030323-08-B Elisabet Andersdotter h
17040923-24-S Per Jönsson
17040923-58-S Jöns Persson
17100308-14-F Lisken Andersdotter h
17100308-14-F Olof Skog skomakare
17100308-24-H Jöns Persson
17100308-24-H Olof Persson
17100308-24-H Per Jönsson
17101003-18-B Olof Skog skomakare
17101003-42-H Jöns Persson
17101003-42-H Per Jönsson
17140216-31-A Jöns Persson h från Östervik
17150308-02-B Lisken Andersdotter
17150308-26-S Margareta Matsdotter pa