Hult

Bjurkärns s:n.Upptaget 1622. Jordebok 1701: ¼ frälse.

1635 Carin Nilsdotter ä
1651 Anna Tomasdotter
1652-1 Nils Skräddare
1652-2 Olof
1652-3 Britta Segolsdotter
1652-4 Per Olofsson
1664/2 Mats Nilsson
1667/2 Mats Nilsson
1670/1 Mats Nilsson
1671/2 Mats Nilsson
1673/3 Mats
1678/1 Michel Hansson
1680/1 Sven Arvidsson
1684/2 Nils Matsson
1690/2 Mats Klockare
1694/1-1 Mats Nilsson
1694/1-2 Nils Matsson sn
17010311-26-S-1 Nils Nilsson gm
17010311-26-S-2 Brita Olofsdotter
17040229-46-S Olof Eliasson
17121007-03-L Olof Andersson
17130310-24-F Olof Andersson
17130310-29-L Olof Andersson dg