Hedås

Bjurkärns s:n. Uptaget 1655 på Kväggens ägor. Jordebok 1701: ¼ krono.

1664/1-1 Anders Nilsson
1664/1-2 Per NIlsson
17030323-39-S Olof Olofsson
17070806-24-S Olof Olofsson
17130310-23-B-1 Jonas Eriksson gm
17130310-23-B-2 Sicilia Hindriksdotter d
17130310-31-S Jonas Eriksson
17130901-30-S Jonas Eriksson