Granviken

Bjurkärns s:n. Upptaget 1610. Jordebok 1633:1/3 arv och eget. Jordebok 1701: ¼ krono.

1666/1-1 Lars Joensson
1666/1-2 Lars Engelbrektsson måg Löfnäs
1670/3 Per Larsson
1672/1-1 Lars
1672/1-2 Nils Larsson sn
1672/1-3 Per Larsson
1684/1 Lars Jonsson
17001010-29-S Sigrid Persdotter ä
170400923-16-S Hans Jonsson
17050925-34-S Johan Larsson
17070806-29 Johan Larsson
17170305-28-A Johan Larsson svf i Aggerud