Granbergsdalen

Karlskoga s:n. Upptaget 1620. Jordebok 1633:¼ skatte. Jordebok 1701: ¼ skatte.

1629 Mårten Eskilsson
1641 Marit Mårtensdotter
1643 Påvel Mårtensson
1644 Hindrik Mårtensson
1647-1 Hindrik Mårtensson
1647-2 Eskil Mårtensson
1648-1 Hendrik Mårtensson
1648-2 Anna Matsdotter h
1648-3 Hendrik Mårtensson sn
1651-1 Eskil Mårtensson
1651-2 Simon Larsson
1651-3 Eskil Mårtensson
1651-4 Eskil Mårtensson
1651-5 Peder Torbjörnsson
1651-6 Eskil Mårtensson
1651-7 Marit Påvelsdotter b gm
1652-1 Eskil Mårtensson
1652-2 Jöns Persson
1652-3 Per Larsson
1652-4 Eskil Mårtensson
1653-1 Eskil Mårtensson
1653-2 Hendrik Mårtensson d
1653-3 Johan Hendriksson sn
1653-4 Peder Jönsson
1654 Eskil Mårtensson
1655-1 Eskil Mårtensson
1655-2 Jöns Larsson
1660 Sicilia Mårtensdotter
1660/2-01 Mårten Eskilsson d
1660/2-02 Brita dr
1660/2-03 Kerstin dr
1660/2-04 Valborg dr
1660/2-05 Sicilia dr
1660/2-06 Hindrik sn d gm
1660/2-07 Marit Påvelsdotter g2m
1660/2-08 Jöns Larsson Dalsmund
1660/2-09 Eskil Mårtensson
1660/2-10 Påvel Mårtensson b
1660/2-11 Johan Hindriksson
1660/2-12 Eskil Mårtensson
1667/2 Eskil Mårtensson
1668/1 Sicilia Mårtensdotter
1669/2-1 Eskil Mårtensson
1669/2-2 Kerstin fs
1669/2-3 Malin fs
1669/2-4 Valborg s
1669/2-5 Sicilia s
1670/1 Eskil
1670/3 Eskil
1672/1-1 Johan Hindriksson
1672/1-2 Eskil
1672/1-3 Annika Jonsdotter s dr
1673/1 Eskil
1673/2-1 Eskil Mårtensson
1673/2-2 Valborg Eskilsdotter dr
1673/2-3 Bengt Nilsson måg Elfhyttan
1673/2-4 Eskil Mårtensson
1674/1-1 Eskil Mårtensson
1674/1-2 Bengt Nilsson måg
1678/2-1 Hindrik Nilsson
1678/2-2 Karin svm
1678/2-3 Eskil Mårtensson svf d
1678/2-4 Olof Eskilsson svå
1678/2-5 Bengt Nilsson svå
1678/2-6 Sven Eskilsson svå
1679/2 Bengt Nilsson
1680/1 Bengt Nilsson
1682/1 Hendrik Nilsson
1684/1-1 Eskil Mårtensson
1684/1-2 Hindrik Nilsson
1693/2 Pål Persson
1694/2-1 Pål Persson
1694/2-2 Hindrik Nilsson svå
1697/2 Pål Persson
1698/2 Pål Persson
1699/1-1 Pål Persson
1699/1-2 Erik Olofsson
1699/1-3 Hindrik Nilsson
17020820-53-S Erik Jonsson
17030817-26-S Erik Jonsson
17030817-30-A Erik Persson
17030818-Ö Erik Jonsson
17040229-12-H Erik Persson
17040229-13-Ö Erik Jonsson
17040923-02-S-1 Erik Jonsson
17040923-02-S-2 Erik Persson måg
17050107-01-B Erik Persson
17050107-01-B-1 Erik Jonsson, b i Mossberga gm
17050107-01-B-2 Brita Persdotter
17060410-31-S Brita Persdotter ä
17070313-24-L Brita Jönsdotter ä
17120307-29-S Erik Jönsson b i Mossberga
17120307-30-S Erik Jonsson d b i Fiskelösen
17140216-34-S Per Andersson dg
17150308-32-H Pål Persson